Sjävförbättring måste få ta tid

Ingen förväntar sig att kunna bli läkare genom att lyssna på ett par inspelade seminarier, man blir inte fotbollsproffs utan åratal av hård träning. På samma sätt är det med mental träning och självförbättring. Vi vill gärna få enkla lösningar serverade till oss och tro att vi genom att läsa en bok eller göra några enkla övningar ska kunna göra stora förändringar  våra liv.  Men faktum är att man visst efter att läst en bok eller gått på ett seminarium lätt kan känna sig väldigt upprymd och motiverad att ändra på sig och bättra gamla vanor men om man inte förstår att det är en lång process att ändra gamla tankebanor och bygga upp nya kommer man snabbt falla tillbaka i gamla (dåliga) vanor. Det kan därför vara bra för den som vill börja jobba med självförbättring att som ett allra första steg utarbeta en metod för att sätta realistiska förväntningar för sitt arbete, fundera på hur man ska mäta...
Read More

Självförtroende – Grunden för att lyckas

Självförtroende är en av de allra viktigaste egenskaperna man kan ha här i livet. Utan ett gott självförtroende i grunden får man svårt att ta risker, utveckla sig och ta sig framåt i livet. Det är en egenskap som de flesta strävar efter och som är lätt att beundra när man ser den hos en annan person. Faktum är dock att för de allra flesta är självförtroende inte en egenskap man föds med utan något man utveckla och sträva efter. Om man kontinuerligt jobbar med att bygga sitt självförtroende kommer detta hjälpa en med att lyckas med det mål man sätter upp för sig själv och göra det lättare att hantera misslyckanden och fortsätta jobba mot sina mål och inte tappa fokus på vad man vill åstadkomma. Så hur ska man bygga upp denna viktiga egenskap om man inte är en av de som är född med ett orubbligt självförtroende? Nedan följer några metoder jag har använt när tvivlat på mig...
Read More

Hantera din ilska – konsten att inte tappa huvudet

Att bli arg och tappa sin självkontroll hjälper ingen. Jag har brottats många gånger med mitt hetlevrade temperament. Att vara passionerad och engagerad är positiva egenskaper man bör bejaka men de har en baksida som gör att jag ofta kan bli arg, upprörd och frustrerad över andra människor när jag känner att de inte delar min passion. Men om man kliver utanför sina känslor och försöker se på saker och ting separerat från de känslor ma har i nuet inser man snabbt att ilskan och frustrationen man känner är irrationell och gör föga för att bättra situationen. En metod jag ofta använt är att observera människor i min omgivning när de blir arga. Som observatör kan man ofta se att de som de blir arga över ofta är småsaker som i de stora hela är insignifikanta ja kanske till och med småsaker. Ilskan beror oftast på något annat, känslan av att inte ha kontroll, oförmåga att ta kritik eller frustration...
Read More